BABU GULAB SINGH GAHARWAR MAHAVIDYALAYA

​​BANHAITA, GAURA, MIRZAPUR

(Affiliated By: Mahatama Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi)

Admission Office :

Mr. Dinesh Sngh

BGSG Degree College, Banhaita,Gaura, Mirzapur

Mobile : +91 9936163844


Mr. Ramsajivan

​BGSG Degree College, Banhaita,Gaura, Mirzapur
Mobile : +91 7897527220


​Principal :

Shri Millu Prasad Gupta
BGSG Degree College, Banhaita,Gaura, Mirzapur
UP – 231313, India
Mobile : +91 9936163844

ENQUIRY :

COLLEGE CONTACTS :

Banhaita, Gaura, Mirzapur, Uttar Pradesh (231313)

Mobile: +91 9936163844

Email:   bgsgv.gaura@gmail.com

UNIVERSITY CONTACTS :

Our Office